U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Is Mercator compatibel met SEPA ? (legacy)

0000001746     -      10-10-2015
Verouderd

Mercator 7.2 is compatibel met SEPA (Single Euro Payments Area).

Op Mercator-niveau betreft dat vooral:

 • de opslag van alle bankrekeningen in het IBAN + BIC-formaat, namelijk BE99-9999-9999-9999:!!!!!!!!!!!;
 • de aanmaak van XML ISO 20022-bankbestanden (Unifi).

Om de SEPA-compatibiliteit te activeren, moet u:

 • zich ervan vergewissen dat alle velden in de informatiebestanden die om te zetten bankrekeningen bevatten, wel degelijk gelinkt zijn aan een masker van voor SEPA (voor België moeten de velden doorgaans een formaat 999-9999999-99 of BE99-9999-9999-9999 hebben);
 • indien de bankmodule van de boekhouding is geïnstalleerd, mogen er geen lopende overschrijvingen meer zijn;
 • zich ervan vergewissen dat de verschillende banken waarmee men een relatie heeft, klaar zijn voor de SEPA-norm (doorgaans moeten ze de XML ISO 20022-bestanden aanvaarden);
 • zich ervan vergewissen dat u beschikt over een software voor het verzenden van SEPA-compatibele bankbestanden (oudere Isabelversies dan versie 6 zijn niet SEPA-compatibel);
 • het menu "Tools / SEPA-conversie" uitvoeren via TOOLS van Mercator.

Deze conversie zal de volgende verrichtingen uitvoeren:

 • de velden gelinkt aan een eerder SEPA-formaat verlengen (doorgaans voor België moeten de velden een formaat 999-9999999-99 of BE99-9999-9999-9999 hebben). Door deze wijziging wordt de lengte van deze velden op 31 tekens gebracht zodat ze het formaat BE99-9999-9999-9999:!!!!!!!!!!! kunnen ondersteunen;
 • de velden met als formaat BE99-9999-9999-9999:!!!!!!!! verlengen zodat ze het formaat BE99-9999-9999-9999:!!!!!!!!!!! ondersteunen;
 • de formaten in de schermparameterinstelling van de informatiebestanden veranderen zoals hierboven vermeld;
 • de hierboven vermelde rekeningen omvormen naar het IBAN + BIC-formaat;
 • De menupunten "Comptabiliteit / Bankverbinding / Nationale overschrijvingen" en "Buitenlandse overschrijvingen" bundelen.

Opmerkingen

Ook wanneer de SEPA-conversie in de Belgische wetgeving is uitgevoerd, is het nog altijd mogelijk om rekeningen in te voeren in de oude formaten 999-9999999-99 of BE99-9999-9999-9999. Daartoe moet u in een zone met formaat BE99-9999-9999-9999:!!!!!!!!!!! enkel meteen na de letters BE de rekening invoeren volgens een van de oude formaten. Zodra Mercator de rekening kan omzetten, zal het programma ze automatisch invoeren in het formaat IBAN + BIC.

Het bestand SEPA.MEM in de DATA-directory van Mercator geeft aan dat het dossier werd omgevormd naar SEPA.

Als er tijdens de SEPA-conversie nog betalingsgegevens actief waren, moet men ze niet hernemen. Dus meteen na de conversie moet u op de vraag "Het betalingsbestand is niet leeg! Een nieuwe berekening uitvoeren?" antwoorden met "JA".

De SEPA-conversie van TOOLS kan worden uitgevoerd, ook als de compatibiliteit niet aanwezig is in de Mercator-opties. Ze is ook mogelijk voor een DBF-databank.

attention_aruba Mercator Aruba en Majuro werken alleen in SEPA-mode.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.