U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kan Mercator een Excel-bestand importeren dat niet gecreëerd werd met een officiële versie van Microsoft Excel?

0000002703     -      13-06-2017

Mercator laat toe om Excel-bestanden te importeren, met name in de informatiebestanden. Alleen bestanden die gecreëerd werden met een officiële versie van Microsoft Office kunnen worden geïmporteerd.

Mercator geeft geen garantie met betrekking tot bestanden die door alternatieve producten (OpenOffice, LibreOffice,..) aangemaakt werden.

Het kan zijn dat het importeren van een bestand, gecreëerd door dergelijke software, correct werkt. Maar er is ons ook al gemeld dat dit kan leiden tot foutmeldingen. Bijvoorbeeld: “De string wordt niet herkend als een geldige Boolean.”.

Om dit probleem te omzeilen opent u het bestand in MS Excel en probeert u dit opnieuw op te slaan.

Excel et Office zijn producten van de firma Microsoft Inc.