U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Print niet het aantal facturen gespecificeerd in de klantenfiche

0000000059     -      13-03-2012

Het aantal facturen gespecificeerd in de klantenfiche, wordt pas in aanmerking genomen als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

  • het aantal mag niet "nul" zijn;
  • op sequentieniveau moet de afdrukmodus ingesteld staan op "Automatisch".