U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verwarring tussen het te betalen nettobedrag en het documenttotaal

0000000048     -      10-10-2015

Op een afdrukmodel worden de volgende variabelen vaak verward door de gebruikers:

 • PIEDS_V.NET_DV: te betalen nettobedrag in valuta van het document
 • PIEDS_V.TOT_TTC_DV: totaal van het document, inclusief btw, in valuta van het document

  Het "te betalen nettobedrag" omvat:
 • voor een bestelling (TYPE=3), het bedrag van het te betalen voorschot
 • voor een levering (TYPE=2), het bedrag van het te betalen voorschot
 • voor een factuur (TYPE=1), het te betalen saldo, eventue(e)l(e) voorschot(ten) afgetrokken.

  TOT_TTC is altijd het totale bedrag van het document, inclusief btw, ongeacht het soort document.

  Opmerking: dezelfde variabelen komen ook voor in de basisvaluta van het dossier: NET_FB en TOT_TTC_FB.