U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Waarom vermeldt Mercator ????????? rechts van de licentienaam ?

0000000724     -      26-01-2011

Sinds versie 4.2.24 geeft Mercator rechts van de licentienaam, in de schermachtergrond, de naam weer van de onderneming die vermeld wordt in "Tools / Identificatie". Werd deze informatie niet ingevoerd, dan geeft Mercator vraagtekens weer.

De naam van de onderneming wordt weergegeven als deze niet identiek is aan of "lijkt" op de naam van de licentie.