U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Wat is Mercator Roaming ? (legacy)

0000001834     -      10-10-2015
Verouderd

Mercator is een concept voor samenwerking en mobiliteit tussen Mercatorsessies, binnen een lokaal netwerk. Het laat toe om kennisgevingen, documenten die worden gewijzigd, enz. rechtstreeks uit te wisselen tussen de verschillende gebruikers van Mercator.


Deze functionaliteit is gebaseerd op een TCP-server die in Mercator.exe geïntegreerd is. Om deze server te activeren, moet u:

  • beschikken over de versie 7.3 of later;
  • Mercator gebruiken in SQL-versie;
  • Mercator laten werken op basis van een lokaal TCP/IP-netwerk (v4);
  • een referentiepoort aanduiden in "Tools / Opties / Overige: Basispoort roaming socket" als basispoort voor deze TCP-server.

Merk op dat in deze laatste optie enkel een basispoort wordt vermeld die niet echt zal worden gebruikt, maar die wel de mogelijkheid zal bieden om voor elke Mercatorsessie een unieke poort te berekenen. Die poort wordt als volgt berekend: basispoort + sp-id van de SQL-verbinding (zie "Tools / Informatie gebruikers").

Voorbeeld van een basiswaarde: 10000 (aanbevolen waarde)
Voorbeeld van sp-id: 51 voor de eerste SQL-gebruiker. Zijn TCP-server zal dan ook verbonden zijn via poort 10051.

Men moet erop letten dat deze poorten niet geblokkeerd worden door een of andere firewall op het lokale netwerk. Verder moet men er ook op letten dat de bereiken waarin de poorten worden gebruikt, geen conflict veroorzaken met andere toepassingen. En tot slot: als er binnen één lokaal netwerk meerdere Mercatorversies worden gebruikt, moet men ervoor zorgen dat de ene Mercatorversie geen andere Mercatorversie kan beïnvloeden, wat niet toegelaten is.
Na opgave van de basispoort moet Mercator opnieuw worden opgestart, zodat de TCP-server verbonden is met de poort die berekend werd zoals hierboven vermeld.


Mercator Roaming-applicaties

 

1. Verzending van snelle kennisgevingen

Vanuit het scherm "Tools / Informatie gebruikers" kan men, door te klikken op de respectieve knop, een snelle kennisgeving sturen naar een andere gebruiker, die een bericht zal zien verschijnen in de rechterbenedenhoek van zijn scherm.

 

2. Aanvraag voor toegang tot een document uit het commercieel beheer, een boeking of een actie uit het CRM tijdens de wijziging

Wanneer een gebruiker een document uit het commercieel beheer, een boeking of een actie uit het CRM tracht te openen waaraan een andere gebruiker op datzelfde ogenblik wijzigingen aanbrengt, verkrijgt hij dit element in "Alleen-lezen"-modus.

Dankzij Mercator Roaming kan hij aan die gebruiker de toestemming vragen om dit element in "wijziging"-modus op te halen. Daartoe dient hij enkel op de knop unlock32 te klikken, die de validatieknop vervangt wanneer het element is geopend in "Alleen-lezen"-modus. De andere gebruiker ontvangt een kennisgeving die hem toelaat de aanvraag goed te keuren (indien hij ze wil weigeren, moet hij gewoon het kennisgevingsvenster sluiten). Bij goedkeuring wordt het element op dat ogenblik gesloten op de werkpost waarop het werd gewijzigd, en wordt het geopend op de andere werkpost, inclusief alle rechten.

Merk op dat de tweede gebruiker over alle wijzigingen beschikt die door de eerste gebruiker al waren uitgevoerd.

 

3. Mogelijkheid om door te werken op de ene werkpost aan een document uit commercieel beheer waarmee werd gestart op een andere werkpost

Deze functionaliteit is in eerste instantie bestemd voor "verkooppunt"-omgevingen, maar kan worden gebruikt voor elk document uit het commercieel beheer. Ze biedt de mogelijkheid om verdere gegevens in te voeren in een document dat al op een andere werkpost is geopend. Deze functionaliteit is typisch voor omgevingen met "verkoop van gewogen producten" (slagerij, zuivelhandel …) waar de verkopers meerdere weegschalen gebruiken.

Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moeten één of meer van deze bestellijnen worden geïnstalleerd in het lint, in een HTML-thema of in de functietoetsen.

do roaming_getopendocbyuser with 'V',users.id

Deze procedure vermeldt in eerste instantie een lijst met actieve Mercatorposten (andere dan de post die de aanvraag heeft gedaan). Als er slechts één andere werkpost beschikbaar is, verschijnt er geen lijst, maar wordt automatisch deze enige andere werkpost in aanmerking genomen.

Vervolgens vermeldt Mercator, op basis van de bestaande documenten op de geselecteerde werkpost, de lijst met verkoopdocumenten die geopend zijn door de aangeduide gebruiker (de actuele gebruiker in ons voorbeeld). Als er slechts één document beschikbaar is, verschijnt er geen lijst, maar wordt automatisch dit enige document in aanmerking genomen.

Zodra het document geselecteerd is, wordt het doorgestuurd naar de gebruiker die de aanvraag heeft gedaan. Op de andere werkpost verschijnt een kennisgeving (er wordt geen toestemming gevraagd, aangezien het hier om dezelfde gebruiker gaat).

do roaming_getopendocbyuser with 'A',users.id

Idem voor een aankoopdocument.

do roaming_getopendocbyuser with 'V',users.id,'A2ZQ0SQYJ4'

Het principe is hetzelfde als hierboven, behalve dat de 3e parameter overeenstemt met de identificatiecode van de sessie waarin men het document wil recupereren (zie het veld ID in de tabel SESSIONS). Bijgevolg zal de lijst met de andere Mercatorsessies niet worden weergegeven (men wint één stap).

do roaming_getopendocbyuser with 'A',users.id,'A2ZQ0SQYJ4'

Idem voor een aankoopdocument.

do roaming_getallopendocbyuser with 'V',users.id

Het principe lijkt op dat van het eerste commando dat in deze rubriek werd vermeld, zij het dat er naar alle werkposten in het netwerk een aanvraag wordt gestuurd voor de lijst met geopende documenten voor de als parameter vermelde gebruiker. Het resultaat wordt weergegeven in een boomstructuur die voor elk van de actieve werkposten een lijst omvat van documenten die geopend kunnen worden. Door te dubbelklikken op een van deze documenten, wordt dat document automatisch verzonden naar de actuele sessie.

Merk op dat dit proces eventgebonden is. De documenten worden niet allemaal tegelijkertijd weergegeven in de boomstructuur. Het is mogelijk dat één of meer documenten onder invloed van de netwerkprestaties en onder invloed van de activiteit van de verschillende werkposten met enige vertraging worden weergegeven.

do roaming_getallopendocbyuser with 'A',users.id

Idem voor een aankoopdocument.Opmerkingen

  • De overdracht van een actie uit het CRM impliceert niet meteen de overdracht van een document dat eventueel in de actie geïntegreerd zit.
  • De overdracht van een document, een boeking of een actie is niet mogelijk als de werkpost waarop dit element wordt gehost, geblokkeerd wordt door een modaal venster (dialoogvenster, afdrukvenster, voettekst van een document …).
  • Kennisgevingen waarvoor geen bevestiging is gevraagd en die verzonden zijn bij de invoer van een bovenstaand commando, beschikken over een time-out waardoor ze automatisch worden geschrapt. Indien de gebruiker zijn muis in het vakje van de kennisgeving heeft geplaatst, wordt deze time-out voor automatische schrapping geannuleerd. In dat geval moet de gebruiker de kennisgeving manueel sluiten.


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.