U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Alias van mappen in SQL-bestanden

0000002929     -      20-01-2020

Met Mercator kunt u bestanden opslaan in de SQL-database.Deze bestanden zijn zichtbaar in verschillende delen van het programma (commercieel beheer, boekingen, CRM-acties, informatiebestanden, menu "Beheer/SQL-bestanden", etc.).

In sommige gevallen is het interessant om toegang te hebben tot andere SQL-bestanden binnen het programma, zonder deze inhoud te dupliceren.

Bijvoorbeeld:

  • bestanden in een reeks CRM-acties
  • klantenbestanden in het bijbehorende leveranciersdocument
  • bestanden in een aankoopboekhouding en in vaste activa
  • ...

Sinds Mercator versie 10.5 is dit eenvoudig te implementeren dankzij het concept van aliassen.

Zo toont het contextmenu op elke map van elke SQL-bestandsverkenner een element "Aliassen kopiëren":

copier_alias_nl

Vervolgens is het mogelijk om deze alias te plakken in een andere SQL-directory in een andere SQL-bestandsverkenner. Dit wordt gedaan met behulp van het context menu item hieronder.

Het is alleen mogelijk om "Aliassen te kopiëren" naar een directory die al in de SQL-database bestaat.

Daarom moet een nieuw aangemaakte map  eerst bewaard worden en men kan van een "root"-map geen alias maken als deze al documenten bevat.

Het is niet toegestaan om een alias in de originele bestandsverkenner te plakken.

Een directory met de status "Alias" is te herkennen aan de blauwe kleur.

alias_01_nl      alias_02_nl

De inhoud van een alias-map is altijd read-only. De bestanden zijn echter downloadbaar.

De naam van de alias-map kan echter worden gewijzigd.

Het wordt geïnitialiseerd door Mercator met een waarde die u in staat stelt om direct de oorsprong van de directory te begrijpen.

In het bovenstaande voorbeeld: uit een klantenfiche, waarvan de id KINGMER is en voor een directory met de naam "Origineel dossier".


Het is mogelijk om per SQL-code een aliased directory toe te voegen.

Dit kan gedaan worden met een SQL-script zoals het onderstaande.

Het voorbeeld wordt hier gegeven voor het toevoegen van een alias aan de SQL-bestanden van de client waarvan het id XYZ is.

/* Selecteren van de originele map */
declare @id uniqueidentifier 
select @id=id from FILES where (filepath like '%or\') and (filename is null)


/* Indien nodig maak de hoofddirectory aan in het klantenbestand */
if not exists(select * from FILES where (filepath='<Files\CLI\XYZ\') and (filename is null))
insert into FILES (id,filepath) values (newid(),'<Files\CLI\XYZ\')


/* Toevoegen van de alias */
insert into FILES (id,filepath,filename,filecontent) values (newid(),'<Files\CLI\XYZ\','alias map.sqlfilealias',@id)

De aldus gecreëerde knoop zal er zo uitzien:

alias_sql_nl