U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer de gebruikers via een domein (Active Directory)

0000002656     -      24-10-2016

Mercator 10 of later staat toe om het beheer van de gebruikers van Mercator via een domein beheerd door een Windows server (Active Directory) uit te voeren. Dit maakt een gecentraliseerd beheer van de toegang tot Mercator met andere gebruikersrechten in het domein mogelijk.

Deze authenticatie gebeurt altijd op basis van het lidmaatschap van de gebruikers in een groep, die zowel gedefinieerd is in het Active Directory als in Mercator. Enkel de gebruikers die deel uitmaken van die groep hebben toegang tot Mercator. De naam van deze groep is vrij. In het geval van een gelijktijdig gebruik van meervoudige Mercator dan is het mogelijk om verschillende groepsnamen te voorzien voor elke Mercator.

De activering van deze authenticatie mode gebeurt via de geavanceerde tools van Mercator en volgt verschillende stappen:

  1. 1. Voer de gekozen domeinnaam (vb. domain.local) en de naam van de groep waarmee rekening dient te worden gehouden, in.
  2. Log als administrator in hetzelfde domein .
  3. Test een login in Mercator via deze nieuwe authenticatie methode.
  4. Als deze stappen met succes werden uitgevoerd dan activeert Mercator de authenticatie methode via het domein.

Wanneer een gebruiker Mercator opstart, na geauthentiseerd te zijn in het domein, dan zoekt het programma naar een gebruikersbestand waarvan de naam overeenkomt met die in de opslag van het domein. De eigenschappen van deze gebruikersfiche worden vervolgens op dezelfde wijze gebruikt om in te loggen in Mercator.
Bijgevolg is het essentieel dat het gebruikersbestand geen dubbele namen bevat. Na de activering van de authenticatie-modus kijkt Mercator de voorwaarde na en installeert een extra beperking hiervoor aan de hand van de gegevens .

Wanneer de authenticatie-modus is geactiveerd:

  • De zone “code” (wachtwoord) van het gebruikersprofiel is verborgen.
  • De optie “Automatisch inloggen” is uitgeschakeld en verborgen .
  • De optie "Touchscreen : Visual login" is uitgeschakeld en verborgen.
  • Authenticatie via het domein wordt ook toegepast via de API-modus. Dit wil zeggen voor de externe applicaties Mercator (websites, …).

Het is mogelijk om dit uit te schakelen via de geavanceerde tools. In dat geval komen de wachtwoorden van de bestaande gebruikers opnieuw beschikbaar voor activatie. Voor andere gebruikers moet de toegangscode opnieuw worden bepaald.