U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheren van SQL-bestanden - kopiƫren en verplaatsen van mappen

0000002726     -      28-07-2017

Mercator 10.1 bevat bestandsbeheer voor SQL-bestanden. Deze functionaliteit is beschikbaar in het menu "Tools / Geavanceerde tools / SQL database / SQL File manager". Hiermee kunt u mappen en hun inhoud uitwisselen tussen SQL-bestanden en bestanden op disk. En vice versa.

sqlfilesmanager1

 

De kopie van de map kan uitgevoerd worden in 2 richtingen:

 • SQL-bestanden naar een lokale map
 • een lokale map naar SQL-bestanden

Om de richting te veranderen, volstaat het om op deze knop te klikkensqlfilesmanagerswitch

Optioneel is het ook mogelijk om bestanden te kopiëren en te verplaatsen.
Alvorens de overdracht uitgevoerd wordt van "SQL->Harde schijf", kunt u de bestanden selecteren tussen een start-en einddatum. Deze filter kijkt naar de laatste wijziging van een bestand. 

Eens u dit gespecifieerd heeft, volstaat het om te klikken op de knop "Uitvoeren".


Toepassingsvoorbeeld: archivering van PDF-duplicaten geassocieerd met sequenties

Hiervoor volstaat het om:

 • PDF te selecteren in de node Données uit de mappenstructuur
 • Verplaatsen aan te vinken
 • Een einddatum definiëren om de te archiveren PDF-bestanden te selecteren.

Opmerkingen:

 • Indien de richting "SQL=>Harde schijf" is, zal het gebied dat overeenkomt met de map "Disk" toelaten om een nieuwe map aan te maken. Het volstaat om deze nieuwe map in te geven in het gebied, bij de validatie van het gebied zal Mercator voorstellen om deze aan te maken.
 • Het kopiëren of verplaatsen komt overeen met "inhoud van de map" naar "inhoud van de map". Met andere woorden wordt de inhoud van de oorspronkelijke directory gekopieerd naar de doelmap en niet de oorspronkelijke directory.
 • Om te voorkomen dat een groot aantal bestanden gekopieerd worden naar de hoofdmap is het verboden om te kopiëren naar C:\, D:\,...
 • Sub-directories worden altijd meegenomen
 • Bij het kopiëren of verplaatsen van bestanden met eenzelfde naam die al op de doellocatie aanwezig is, wordt het bestand op de doellocatie overschreven met de huidige versie die gekopieerd/verplaatst werd.
 • SQL-bestanden ondersteunen meerdere bestanden met een identieke naam in de hoofdmap. Dit is niet het geval met betrekking tot bestanden op schijf. Daarom weigert de SQL-file manager om bestanden van "SQL->Harde schijf" te verwerken indien er duplicaten in de selectie aanwezig zijn.
 • Indien er een fout optreedt bij het kopiëren of verplaatsen zal dit in een logboek weergegeven worden.
 • Gezien de potentieel grote omvang van de bestanden die betrokken zijn bij de overdracht en om het toegewezen RAM-geheugen voor Mercator niet te overbelasten gebeurt deze overdracht bestand per bestand. Het gevolg hiervan is dat het verplaatsen/kopiëren veel tijd in beslag kan nemen.