U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Code uitvoeren bij een toetsencombinatie

0000002248     -      10-06-2022

Om C#-code te koppelen aan een toetsencombinatie moet men in de "Tools - Setup - Functietoetsen"

functietoestsen

De kolom "Naam" bevat vrije informatie. De kolom "Toets" moet een combinatie van geldige toetsen bevatten. Deze wordt gevalideerd voor elke lijn. De C#-knop laat ons toe om de gewenste code in te geven. De C#-code wordt gecompileerd en is daarom direct bruikbaar. Het principe van het gebruik is identiek als de manier waarop je knoppen toegevoegd in informatiebestanden.

Het is noodzakelijk om voorzichtig te zijn, zodat sneltoetsen geen conflicten kunnen geven met de standaard van Mercator.


Deze functionaliteit is beschikbaar indien de tabel TOUCHES aanwezig is in de SQL-gegevensdatabank, indien men dit wil installeren hoef je enkel onderstaand script uit te voeren in het SQL-tabblad van de Command-Editor.

CREATE TABLE [dbo].[TOUCHES](
        [NOM] [char](25) NOT NULL DEFAULT (''),
        [TOUCHE] [char](15) NOT NULL DEFAULT (''),
        [CHAINE] [char](50) NOT NULL DEFAULT (''),
        [ID] [char](10) NOT NULL DEFAULT (''),
 CONSTRAINT [TOUCHES_id] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
        [ID] ASC
) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

 


 

Dit proces is niet beschikbaar in Aruba, want in deze versie worden de Legacy sneltoetsen behouden.

 

Sleutelwoorden: snelkoppelingen, klavier, sneltoetsen