U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De sortering van categorie├źn wijzigen

0000003020     -      17-01-2022

Met Mercator 10.9 of hoger kunt u de sortering van categorieën die aan een informatiebestand zijn gekoppeld aanpassen. Standaard wordt de sortering uitgevoerd op de naam. Om dit te wijzigen, moet u een ORDRE-kolom toevoegen in de bijbehorende tabel.

alter table CAT_CLI add ORDRE int not null default 0
alter table CAT_FOU add ORDRE int not null default 0
alter table CAT_STCK add ORDRE int not null default 0
alter table CAT_TACT add ORDRE int not null default 0
...

Deze functionaliteit betreft alle informatiebestanden, zonder uitzondering. Het is echter niet verplicht om deze extra kolom in alle categorietabellen toe te voegen. Het is dus mogelijk om het bijvoorbeeld in CAT_CLI toe te voegen en niet in CAT_FOU. Anderzijds, zodra de kolom aanwezig is, worden de gegevens in de tabel altijd gesorteerd op basis van de ORDER-kolom (voor alle categorieën van het informatiebestand) Daarom is het raadzaam om de ORDRE-kolom te initialiseren met een waarde die niet null is.  Dit kan met een query zoals hieronder.
Hiermee kunt u een sortering plaatsen die in eerste instantie overeenkomt met de alfabetische sortering op de naam van de categorieën die aan de artikelen zijn gekoppeld.

 

;with t as (select ID,ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY TYPE ORDER BY NOM) AS RECNO from CAT_STCK)
update CAT_STCK set ORDRE = t.RECNO * 10 from t where (CAT_STCK.id=t.id)

Om deze query op andere categorieën toe te passen, hoeft u alleen maar CAT_STCK te vervangen door de gewenste categorietabel.

De volgorde kan bepaald worden door de lijnen te slepen met gebruik van de regelkop (drag & drop).

categ_ordre_nl

Deze sortering heeft invloed op de verschillende plaatsen van Mercator waar deze categorieën worden weergegeven:

  • dropdowns in informatiebestanden
  • lijsten van meerdere categorieën in informatiebestanden
  • De kolom met artikel- en klantencategorieën onder "Tools > Kortingen"
  • dezelfde kolom bij klantentarieven (Tabblad Tarieven op klantenfiche)
  • dezelfde kolom bij dienstverlenerstarieven (Tabblad Tarieven op dienstverlenersfiche)
  • klantencategorieën bij aanmaningen
  • de categorieën van algemene rekeningen in de configuratie van de jaarlijkse Luxemburgse btw-aangifte
  • Website: filters op artikelcategorieën
  • ...

 

Sleutelwoorden: volgorde, sorteren