U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gepersonaliseerde roosters in de informatiebestanden: zichtbaarheid en titel

0000002395     -      02-12-2016

De informatiebestanden van Mercator kunnen uitgerust worden met personaliseerbare roosters, dit wil zeggen dat ze reageren op een aangepaste SQL-query. In verschillende gevallen, kan deze SQL-query zwaar zijn en kunnen dus een invloed hebben op de performantie van de informatiebestanden, vooral wanneer we fiche na fiche bekijken. Om dit tegen tegaan, kunnen we de zichtbaarheid aanpassen van een gepersonaliseerd rooster via de property Visibility:

  • Always : default waarde, standaard werking: het raster is altijd zichtbaar
  • ManualShown : het is mogelijk om het rooster te verbergen, maar initieel is het rooster zichtbaar.
  • ManualHidden : bij initialisatie is het raster verborgen is, is het mogelijk om het zichtbaar te maken.

Wanneer deze property een waarde bevat die verschillend is van "Always", dan wordt er een schakelaar boven het rooster weergegeven. Deze knop laat ons toe om het rooster te verbergen of te tonen.

Zichtbaarheids modus :

 

Verbergingsmodus:

De titel van het rooster kan ingesteld worden in de properties TextF, TextN, TextE et TextD.

Opmerkingen :

  • Als het raster wijzigingen opslaan mogelijk maakt, wordt er alleen rekening mee gehouden indien het raster zichtbaar is.
  • Te titel van het rooster zal ook getoond worden als het aangevuld is, zelfs als de zichtbaarheid op "Always" staat. In dit geval, zal de schakelaar niet getoond worden.