U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gepersonaliseerde schermen : rolmenu's (comboBox)

0000002011     -      29-02-2020

Wanneer we een rolmenu (comboBox) linken aan een bron, controleert Mercator of die bron gelinkt is aan een lijst met standaardelementen: bv. de bron S_ID_RAYON is gelinkt aan de tabel RAYONS. Als dat zo is, is het niet mogelijk om deze lijst te personaliseren. Is het rolmenu anderzijds gelinkt aan een vrij veld, dan is het mogelijk om een SQL-opdracht te specificeren (eigenschap SqlQuery) waarmee de elementen van het rolmenu bepaald kunnen worden.

Als deze opdracht één enkel veld ophaalt, wordt dat zowel voor de DisplayMember (zichtbare waarde in het rolmenu) als voor de ValueMember (waarde opgeslagen in de database) gebruikt. Levert deze opdracht 2 kolommen op, dan wordt de eerste kolom gebruikt als DisplayMember en de tweede als ValueMember. De volgende ValueMember-types worden beheerd:

 • String
 • Int16 (afkomstig van SmallInt in de DB SQL)
 • Int32 (afkomstig van Integer in de DB SQL)
 • Byte (afkomstig van TinyInt in de DB SQL)

Om te bepalen of de lijst met opties afkomstig is van een vaste lijst, kunnen we ook een XML-string in de eigenschap SqlQuery plaatsen. Deze string kan van het volgende type zijn:

 • <items>Element1,Element2,Element3</items>: in dit geval, DisplayMember = ValueMember
   
 • <items>
      <item1>ID1</item1><item2>Element1</item2>
      <item1>ID2</item1><item2>Element2</item2>
  </items>:
  • het ValueMember-element wordt afgebakend door <item1></item1>;
  • het DisplayMember-element wordt afgebakend door <item2></item2>.

In het geval van een vaste lijst moet het overeenkomstige veld in de database altijd van het type char zijn.

 

Voor meer informatie over rolmenu's en gegevensintegriteit : deze pagina zien

 

Trefwoorden : dropdown lijst; gesloten