U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het gebruik van bepaalde parameters beperken volgens het gebruikersniveau

0000003193     -      28-05-2024

Mercator 11.0 of later maakt het mogelijk om het gebruik van deze parameters te beperken op basis van het gebruikersniveau :

Dit geldt voor alle configureerbare schermen die deze parameters tonen.

Om deze functionaliteit te installeren, moet een kolom van het type NIVEAU smallint worden toegevoegd aan de overeenkomstige tabel, behalve voor tarieven waar deze kolom standaard bestaat :

  • Vertegenwoordigers : REPS
  • Leveringsvoorwaarden : CONDIT
  • Categorieën van signaletieken : CAT_CLI, CAT_FOU, CAT_STCK, ...
  • Valuta's : DEVISES
  • Rayons : RAYONS
  • Families : FAMILLES
  • Subfamilies : SS_FAMIL
  • Aanvullende rayons : RAYONS_SUPn
  • Aanvullende families : FAMILLES_SUPn
  • Aanvullende subfamilies : SS_FAMIL_SUPn
alter table TABLE add NIVEAU smallint not null default 0

Vervolgens, behalve voor tarieven en valuta's, moet de automatische toevoeging van extra kolommen worden geactiveerd. Hiervoor moet AutoAddCustomColumns worden aangevinkt in het scherm "Tools > Setup > Rasters-Customizers", nadat de gewenste waarde is geselecteerd in de linker keuzelijst. (Zie deze pagina)

Deze functionaliteit wordt ondersteund in de keuzelijsten (combobox) en de meervoudige categorieënlijsten (listbox). De elementen die niet beschikbaar zijn op basis van het niveau verschijnen grijs.

Wat betreft de keuzelijsten, een gebruiker met een onvoldoende niveau, die dus grijze elementen ziet, kan niets opslaan als hij de waarde van een van deze keuzelijsten heeft gewijzigd naar een grijs element. Als de bestaande waarde echter al grijs is, kan hij andere velden wijzigen en opslaan. Dit stelt de gebruiker in staat om informatie te wijzigen zonder de gegevens te beïnvloeden waarvoor zijn niveau niet voldoende is.

Wat betreft de documenten van het commerciële beheer (verkoop & aankoop), is de bestaande waarde niet degene bij de initialisatie van het document, maar degene die overeenkomt met de equivalente gegevens in de klant-/leveranciersfiche. Dit geldt zolang de overeenkomstige kolom daar wordt gevonden (bijvoorbeeld : PIEDS_V.TARIF ~ CLI.C_TARIF). Dit stelt een gebruiker die een specifiek tarief niet kan wijzigen in staat om een verkoop te doen aan een klant die dat tarief al had.

Behalve de tarieflijst in de verkoopregel, is deze functionaliteit niet van toepassing op de keuzelijsten in het raster (LinesEditor) van de documenten van het commerciële beheer, boekhoudkundige boekingen, magazijnoverdrachten of inventarissen.

Let op : deze beperkingen op basis van het gebruikersniveau worden niet in acht genomen bij het importeren van Excel in de signaletieken.