U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Historieken

0000001928     -      25-10-2015

Algemeenheden aangaande de historieken

 • In het selectiescherm, tussen de zones voor de selectie van het volgnummer, van de datum en van de vervaldatum, bevindt zich een knop waarmee men de waarde van de zone kan kopiëren in de zone rechts ervan. Wanneer de focus naar de rechterzone gaat, gebeurt het kopiëren naar links. Insgelijks bevindt, in het menu "Vensters / Opzoeken boeking", deze knop zich ter hoogte van de zones "Bedragen".
   
 • Elk historiekenscherm kan meerdere keren worden geopend.
   
 • Een klik met de rechtermuisknop in de hoofding van de lijst biedt u een nieuwe functionaliteit: u kan nu onderbrekingen invoegen. U kan op deze wijze, bijvoorbeeld, de klantenhistoriek openen voor een sequentie en vervolgens een onderbreking per klant weergeven. Mercator zal dan per klant sorteren en het totaal per klant weergeven.

  Hist_cli_Rupt

  Daarenboven kan de gebruiker het detail van een of meer klanten doen verschijnen/verdwijnen.
   
 • Door met de rechtermuisknop in het raster te klikken krijgt de gebruiker nu toegang tot de mogelijkheid om te filteren op de waarde die zich in de zone bevindt waarop de muis bij het klikken staat.
   
 • Wat de optie "Refresh" aangaat (steeds via klik op de rechtermuisknop), deze voert opnieuw de SQL-opdracht uit die dit raster initieel heeft gevoed. Aldus kan men in één keer alle filters, onderbrekingen en sorteringen annuleren die eventueel zouden zijn geselecteerd.
   
 • De optie "Rechtermuisknop / Opnieuw zoeken" is nu beschikbaar in de historiek van elke signaletiek.
   
 • Wanneer de actieve cel een knop is, dan kan de gebruiker een muisklik simuleren aan de hand van een druk op de spatiebalk. Dat geldt in alle tabellen. In alle historieken is echter een tweede snelkoppeling beschikbaar: wanneer de gebruiker op de -knop drukt dan wordt er op de 'Zoom'-knop (bril) geklikt, ongeacht de actieve kolom.