U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe het bewerken van extra kolommen in een rooster toestaan zonder te programmeren?

0000003095     -      09-08-2022

Mercator 10.10 of later biedt de mogelijkheid om zonder te programmeren bepaalde roosters makkelijk aan te passen. Hier tonen we in 3 stappen hoe men een extra bewerkbare kolom kan toevoegen in een rooster op de artikelfiche.

Deze kolom komt overeen met het veld STATUT char(10) van de tabel DISPO.

 

Stap 1 : SQL query van het rooster ophalen

Het is noodzakelijk om de SQL query op te halen waarvan het rooster gebruik maakt. Dit kan u doen via "Tools >  Code Editor" en vervolgens query's opnemen te selecteren.

enregistrer_requetes_n

Vervolgens moet u een artikelfiche openen en navigeren naar het tabblad met de rooster voordat de query zal verschijnen in de code editor. Dan kan u het query's opnemen stoppen. De query zal er uitzien als volgt:

select magasins.nom,magasins.id,dispo.dispo-dispo.qv_3 as dispo,dispo.dispo as stock,dispo.qv_1,dispo.qv_2,dispo.qv_3,
dispo.qa_1,dispo.qa_2,dispo.qa_3,dispo.stockmin,dispo.stockmax,num_mae into dbo.#dispo_tmp from dispo (NOLOCK) inner join magasins (NOLOCK) on (dispo.id_magasin=magasins.id) where (dispo.id_stock='107MB+    ') 
declare @count int  
select @count=count(*) from dbo.#dispo_tmp 
if @count > 1  
    insert into dbo.#dispo_tmp select 'TOTAL','',sum(dispo),sum(stock),sum(qv_1),sum(qv_2),sum(qv_3),
sum(qa_1),sum(qa_2),sum(qa_3),sum(stockmin),sum(stockmax),9999 from dbo.#dispo_tmp 
select * from dbo.#dispo_tmp order by num_mae 
drop table dbo.#dispo_tmp

 

Stap 2: SQL query aanpassen

De query moet als volgt aangepast worden:

select magasins.nom,magasins.id,dispo.dispo-dispo.qv_3 as dispo,dispo.dispo as stock,dispo.qv_1,dispo.qv_2,dispo.qv_3,
dispo.qa_1,dispo.qa_2,dispo.qa_3,dispo.stockmin,dispo.stockmax,num_mae,statut into dbo.#dispo_tmp from dispo (NOLOCK) inner join magasins (NOLOCK) on (dispo.id_magasin=magasins.id) where (dispo.id_stock='107MB+    ') 
declare @count int  
select @count=count(*) from dbo.#dispo_tmp 
if @count > 1  
    insert into dbo.#dispo_tmp select 'TOTAL','',sum(dispo),sum(stock),sum(qv_1),sum(qv_2),sum(qv_3),
sum(qa_1),sum(qa_2),sum(qa_3),sum(stockmin),sum(stockmax),9999,0 from dbo.#dispo_tmp 
select * from dbo.#dispo_tmp order by num_mae 
drop table dbo.#dispo_tmp

 

Hiervoor moet men navigeren naar "Tools > Informatiebestanden > Parametrering > Artikels" en vervolgens de rooster van type StockDispo selecteren. Dan kan u de eigenschap StringUpdater bewerken en volgende wijzigingen uitvoeren:

stringupdater_nl

 

Stap 3 : activeer het automatisch toevoegen van gepersonaliseerde kolommen

Om opwaartse compatibiliteit met reeds bestaande instellingen te garanderen, moet u de optie AutoAddCustomColumns activeren in dit rooster. Dit laat Mercator weten of gepersonaliseerde kolommen mogen automatisch toegevoegd worden.

AutoAddCustomColumns_nl

 

 

Deze functionaliteit is ook beschikbaar in de volgende roosters:

  • History
  • Ledger
  • Actions