U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In de HTML-editor een woordenboek met vooraf gedefinieerde teksten ter beschikking stellen

0000003156     -      11-04-2023

Mercator 10.10 of later biedt voorgedefinieerde teksten aan die gemakkelijk kunnen worden opgeroepen in HTML-editors. Deze teksten moeten worden gecodeerd via "Tools / Setup / Nota's". Voor deze fiches moet de waarde Autres worden geselecteerd in de keuzelijst. Het is aanbevolen HTML aan te vinken om op dit punt van het programma een HTML-editor te verkrijgen.

Dan verschijnt in alle Mercator HTML-editors deze knop. Hiermee kan de geselecteerde inhoud op de cursorpositie worden ingevoegd.

htmleditor_dico

In Mercator .net 4.8 moet hiervoor de optie "HTML-editor v2" op JA worden gezet.