U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Installatie van Mercator Majuro

0000002124     -      19-08-2013

majuroinstaller_nl

majuroinstaller2_nl

Om een nieuw Majuro-dossier te installeren, moet een package worden geleverd met daarin 5 bestanden:

 • MajuroInstaller.exe: installatiewizard van Mercator Majuro,
 • MajuroInstaller.ini,
 • Database.bak: back-up van de SQL-databank,
 • MainDir.zip: hoofddirectory van Mercator,
 • DataDir.zip: gegevensdirectory van Mercator.

Deze bestanden dienen niet rechtstreeks te worden bewerkt door de gebruiker. U hoeft enkel MajuroInstaller.exe op te starten, dat zal overgaan tot de installatie van het dossier:

 1. restore van de SQL-databank: voor deze verrichting moet u de naam invoeren van de SQL-server waarop de database moet worden hersteld. Daartoe moet u uiteraard beschikken over de beheerdersrechten voor deze SQL-server. De naam van de doeldatabase alsook de plaats van de fysieke bestanden kunnen door de gebruiker worden gewijzigd;
 2. uitpakken van de hoofddirectory: op een plaats naar keuze van de gebruiker;
 3. uitpakken van de gegevensdirectory van Mercator: op een plaats naar keuze van de gebruiker.

Zodra deze verrichtingen beëindigd zijn, zal de wizard de updatewizard opstarten.

De wizard is bijzonder intuïtief en voert een groot aantal controles en technische handelingen uit:

 • controle: de server is wel degelijk versie 2005 of hoger;
 • controle: de SQL-server staat in gemengde authenticatiemodus;
 • hij plaatst de compatibiliteitsversie van de database op het maximum dat door de server wordt aanvaard;
 • controle: voldoende schrijfrechten voor de directories;
 • controle: de directories zijn leeg;
 • aan het eind van de procedure herstelt de wizard de toegangsrechten;

 Te laden : 0000002124.zip (7365 Kb - 01-03-2021)