U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Koppel omschrijvingen aan kolommen in de database

0000003072     -      28-06-2022

Men kan nu omschrijvingen koppelen aan kolommen in de database via SQL Server. Het is dus mogelijk om een opmerking toe te voegen die meer uitleg geeft dan de simpele kolomnaam. Mercator 10.10 kan deze omschrijving weergeven in de lijst met beschikbare kolommen bij het exporteren vanuit de artikelfiche.

export_descr_nl

 

Men kan de omschrijving ingeven via de client van SQL Server. Het is mogelijk om deze eigenschap voor elke kolom te bewerken via de modus "Design":

sqltools_descr_nl

Deze omschrijving kan ook ingevoerd worden in Mercator via de code editor in het menu "Tools". In dit scherm is het mogelijk om via volgende knop de Database viewer weer te geven:

button_db_nl

U kan de omschrijvingen vervolgens bewerken door met de rechtermuisknop op een kolomnaam te klikken.

dbviewer_descr_nl

 

Het is ook mogelijk om een omschrijving te wijzigen via een SQL script. Gebruik hiervoor de opgeslagen procedure van Mercator:

SP_SET_COLUMN_DESCRIPTION @table, @column, @value

Met onderstaand script kan u alle omschrijvingen van de sleutels instellen volgens de overeenkomstige waarden in de Mercator opties:

declare @allSigs varchar(100), @table sysname, @t tinyint, @i tinyint, @type char(8), @column char(6), @value varchar(200)
set @allSigs = ',ANA,CLI,DEST,EMB,FOU,GEN,IMM,MPLACE,PROJ,STOCK,TACT,XLEAD,YPREST,'
set @t = 1;
set @table = dbo.STREXTRACT(@allSigs, ',', ',', @t)
while @table <> ''
begin
set @i = 1
while @i <= 3
begin
set @column = left(@table, 1) +'_CLE' + str(@i, 1)
if dbo.FIELD_EXISTS(@table, @column) = 1
begin
set @type = 'CLE' + str(@i, 1) + '_' + left(@table, 1) +'_F' /* ici _F = français */
select @value = valeur from OPTIONS where [type] = @type
if (@value is not null) and (@value <> '')
exec SP_SET_COLUMN_DESCRIPTION @table, @column, @value
end
set @i = @i + 1;
end
set @t = @t + 1;
set @table = dbo.STREXTRACT(@allSigs, ',', ',', @t)
end