U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Meerdere Mercator-dossiers opstarten zonder inloggen in multi-dossier configuratie

0000002939     -      15-10-2019

Het is gebruikelijk dat gebruikers die in verschillende dossiers in een multi-configuratie werken, dezelfde authenticatie-instellingen (login, wachtwoord) hebben. Vanaf Mercator 10.5 is het mogelijk om hen vrij te stellen van het invoeren van de login telkens wanneer men naar een ander dossier omschakelt. Om deze functie in te schakelen, moet u deze optie in de multi-dossier configuratie op Ja instellen:

Bij het wijzigen van mappen wordt de login niet gevraagd indien

  • de eenvoudige authenticatiemodus of via Active Directory identiek is tussen de startmap en de map die wordt geopend.
  • de gegevens van de gebruiker, login en wachtwoord, zijn ook identiek

Vooraf is het noodzakelijk dat de optie "Andere / Aanmelden in een aparte thread" (id=PRE_LOGIN) van elk dossier ingesteld is op NO.

Zie deze pagina voor de configuratie van afzonderlijke mappen.