U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mercator integreren met het VPN van Windows Server

0000002302     -      10-01-2017

Wanneer Mercator in het algemeen gebruikt wordt , wordt de SQL server bereikt via een VPN. Het is mogelijks “zwaar” voor de gebruiker om manueel een VPN connectie te starten alvorens Mercator op te hebben gestart. Tot gevolg staat Mercator toe om zich te connecteren met een VPN tijdens het opstarten.

Deze integratie is mogelijk met de standaard VPN van Windows, omdat die automatisatie vrij gemakkelijk toelaat.

Om deze integratie te implementeren volstaat het om een MercatorVpn.ini bestand in de hoofd Mercator map te steken, zoals die in het bijgevoegde bestand. In dat bestand moet men rechts van ConnectionName= de naam van de VPN die gebruikt moet worden schrijven.

Wanneer dat gebeurt is toont Mercator dit dialoog venster tijdens het opstarten:

 

Als de VPN connectie mislukt dan stelt Mercator voor om niet op te starten.

De bestanden worden dan uiteindelijk opgeslagen in het MercatorVpn.ini bestand.

Eens de VPN vast staat voegt Mercator een “VPN verbinding” element toe aan het “Bestand” menu, wat Mercator toestaat om opnieuw te verbinden mocht deze onderbroken worden.

Tip: Als het opstart scherm niet snel genoeg verdwijnt kunt u er op klikken om het te verbergen.


Naast de hierboven beschreven functies kan Mercator ook een VPN-toegang maken. Hiervoor moet men in het bestand MercatorVpn.ini een lijn toevoegen die begint met ConnectionHost= met hierin de naam van de host of het IP-adres van de VPN-server. Indien er in ConnectionName wordt gemeld dat de host niet bestaat op de computer waaruit Mercator opgestart wordt, stelt Mercator voor om dit aan te maken. Indien dit gedaan wordt zonder foutmelding start de VPN-connectie onmiddellijk op.

Dit proces laat ons dus toe om Mercator pakketten te verdelen onder de gebruikers die verbinding maken met de SQL-gegevensdatabank van de Cloud of over een VPN.

Opdat dit allemaal succesvol zou uitgevoerd worden is het noodzakelijk dat Mercator opstart met genoeg rechten. Indien nodig moet de eerste opstart worden uitgevoerd via de rechter klik “Uitvoeren als administrator”.Te laden : 0000002302.zip (0 Kb - 24-02-2014)