Modellen van gebruikersprofielen

0000002648     -      30-01-2024

Met Mercator 10 of hoger kunt u modellen van gebruikersprofielen beheren. Dit maakt het eenvoudig om grote gebruikersaantallen te beheren, omdat deze functionaliteit de volgende zaken kan:

  • een profiel vervolledigen met de gespecifiëerde data in een model.
  • toegepaste wijzigingen in een model verspreiden naar de gekoppelde gebruikers.

De modellen kunnen gedefiniëerd worden via "Tools - Gebruikers - Modellen". Het modelvenster is identiek aan het scherm voor de gebruikersprofielen, behalve dat ze geen velden voor specifieke gebruikersgegevens zoals (wachtwoord, email, foto,...) bevatten.

In een fiche van een gebruikersprofiel

In het eerste tabblad van een gebruikersprofiel, is er een dropdown "Profiel" die ons toelaat om een gedefiniëerd model te selecteren. Na de selectie en het verlaten van het veld (door gebruik van de TAB-toets of selectie van een ander veld) van een model stelt Mercator de volgende vraag: "Vervang de gegevens van dit profiel door de gegevens uit het model?" Als we dit accepteren zal alle niet-persoonlijke informatie uit het gebruikersprofiel vervangen worden door de gegevens uit het model.

Indien men wenst om de koppeling tussen een profiel en een model te verwijderen, volstaat het om de lege optie in de dropdown de selecteren.

 

In de fiches van gebruikersmodellen

Bij het bewaren van wijzigingen in modellen, vraagt Mercator om alle gelinkte gebruikersprofielen te updaten met de wijzigingen uit het model. Voor elk model wordt dit gevraagd. Tijdens deze update, rapporteert Mercator enkel welke wijzigingen daadwerkelijk werden gewijzigd in de gelinkte gebruikersprofielen. De lijst van de velden die gewijzigd werden, worden ook weergegeven in het bevestigingsdialoogvenster.

 


Deze functionaliteiten zijn ook toegankelijk in de gebruikersinstellingen van multi-dossiers.


Bij het overbrengen van gegevens van modellen naar gebruikers worden deze kolommen in de tabel USERS genegeerd:

  • id, code, naam, crm_name, crm_mail, crm_signat, foto, browsers, licentie, id_templat
  • de kolommen vermeld in de optie "Gebruikersmodellen naar profielen: kol. te negeren" (id = UTEMPL_IGN)