U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Rapportering: gebruik van een dialoogvenster in een rapport

0000002736     -      20-09-2017

De rapporteditor biedt de mogelijkheid om een dialoogvenster te tonen alvorens het rapport wordt uitgevoerd. Dit maakt bijvoorbeeld het invoeren van gegevens mogelijk die een invloed hebben op de geprinte gegevens en/of de lay-out.

Dit venster kan opgeroepen worden via de knop "Nieuw dialoogvenster" ().

In het onderstaande voorbeeld worden alle verkoopitems voor een selectie van data opgehaald.

In het selectievenster kan de gebruiker dan kiezen of hij/zij wil afdrukken.

  • Prijs BTWe of Prijs BTWi
  • de facturen
  • en/of leverbonnen
  • en/of bestellingen
  • en/of offertes

Voorbereiding

Eerst moet u de parameters toevoegen die nodig zijn om de selectie te herstellen. In ons voorbeeld:

  • TypeMontant (string)
  • Factures (boolean)
  • BL (boolean)
  • Commandes (boolean)
  • Devis (boolean)

Voor de vervolgkeuzelijst moet u de items en ReportParameter-eigenschappen initialiseren.
Voor selectievakjes moet u de eigenschappen Text and ReportParameter initialiseren.
Deze initialisatie kunnen direct in de rapporteditor of per code worden uitgevoerd.Te laden : 0000002736.zip (27 Kb - 02-05-2023)