U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Rapportering : hoe een omschrijving in een kolom verschuiven bij het afdrukken ?

0000002047     -      29-08-2017

Oplossing 1

Stel u een artikellijst voor waarin onder andere de benaming en de verkoopprijs vermeld worden. De artikelbenaming moet naar rechts verschoven worden afhankelijk van het bedrag.

In de rapporteneditor moet u:

  • in het rapport in de balk "Gegevens" klikken om "Data1 Databand" te selecteren in het venster met de rapporteigenschappen;
  • in het venster met de rapporteigenschappen klikken op de "Bliksem"-knop om toegang te krijgen tot de C#-code die overeenstemt met de gegevensbalk;
  • dubbelklikken op het event "BeforePrint";
  • het codevenster verschijnt met standaard "private void Data1_BeforePrint(object sender, EventArgs e)";
  • de onderstaande code plakken.

Dit voorbeeld illustreert het gebruik van de eigenschap Padding() in de cel Cell1 (waarin de benaming staat).

Zoom
// Ophalen van de waarde in het veld s_prix_ti
Dubbel bedrag = ((Double)Report.GetColumnValue("StockRep.s_prix_ti"));
int libStart = 0;

// Beheer van het verschuiven van de benaming in functie van de prijs
if (montant < 20)
libStart = 20;

if (montant < 10)
libStart = 40;

// Verschuiven van de benaming
Cell1.Padding = new Padding(libStart, 0, 0, 0);

 

Oplossing 2

Laat ons de lijst van rayons, families en subfamilies voorstelen..

Je moet ervoor zorgen dat de velden id en parent_id in de zoekopdracht worden gebruikt om de verschillende records te koppelen.

In de report-editor moet u in de Data-band de volgende eigenschappen toekennen :

  • IdColumn : StockRep.Id
  • ParentIdColumn : StockRep.Id_parent
  • Ident : de gewenste verschuiving naar rechts