U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Rapportering: hoe het lettertype veranderen in functie van de gegevens?

0000002049     -      29-08-2017

Oplossing 1

Met deze code willen we laten zien hoe u in de Aruba-rapportering vlot het lettertype verandert in functie van de gegevens.

In de rapporteneditor moet u:

  • in het rapport in de balk "Gegevens" klikken om "Data1 Databand" te selecteren in het venster met de rapporteigenschappen;
  • in het venster met de rapporteigenschappen klikken op de "Bliksem"-knop om toegang te krijgen tot de C#-code die overeenstemt met de gegevensbalk;
  • dubbelklikken op het event "BeforePrint";
  • het codevenster verschijnt met standaard "private void Data1_BeforePrint(object sender, EventArgs e)";
  • de onderstaande code plakken.

 

Dit voorbeeld illustreert het gebruik van de eigenschap Font() in de zone Text1.

Zoom
// Ophalen van de waarde in het veld s_prix_ti
Dubbel bedrag = ((Double)Report.GetColumnValue("StockRep.s_prix_ti"));

// Het lettertype aanpassen in functie van het bedrag
if (montant < 10)
  Text1.Font = new Font("Arial", 8F, ((FontStyle)(FontStyle.Bold | FontStyle.Underline)), GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
else
  Text1.Font = new Font("Arial", 8F, ((FontStyle)(FontStyle.Regular)), GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));

 

Oplossing 2

In de report-editor klik je na het selecteren van desbetreffende zones op de knop waarmee je de lay-out kan wijzigen(). Het is dan voldoende om de voorwaarde en de gewenste layoutwijziging aan te geven.

Voorbeelden: lijst van rayons, families en subfamilies.