U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Reporting: hoe een commentaar afdrukken onder de lijnen in een document van het commercieel beheer?

0000002382     -      15-06-2020

Ziehier de uit te voeren manipulaties om een commentaar in te voegen op een document uit het commercieel beheer. Deze commentaar moet verschijnen na elke lijn uit het document.

Men moet:

 • Databand configuratie openen
 • Databand selecteren
 • Een child-band toevoegen aan de databand
 • In het rapport moet men een nieuwe parameter (ex: Numcol) toevoegen met de property DataType=Int32 en de property Expression op true zetten.
 • Een code toevoegen in de databand (om aantal lijnen te weten)
      private void Data1_BeforePrint(object sender, EventArgs e)
      {
        Report.SetParameterValue("NumCol", ((Int32)Report.GetParameterValue("NumCol"))+1);
      }
 • De code toevoegen in Pagina1 (zoals het is in "bouble passe" op het rapport, kennen we het aantal te printen lijnen voor het afdrukken van de pagina begint. We maken van deze gelegenheid gebruik om de property CompleteToNRows van de child-databand te initialiseren.
      private void Page1_StartPage(object sender, EventArgs e)
      {
        Data1.Child.CompleteToNRows = ((Int32)Report.GetParameterValue("NumCol")); 
      }
U moet dan enkel nog de child-band aanvullen met de té printen gegevens./div>