U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Reporting: hoe een witte band vrijhouden voor het logo bij voorgedrukt papier?

0000002805     -      30-03-2018

Bij het afdrukken van documenten uit het commercieel beheer, worden de bovenkant met hierop het logo en contactgegevens van het uitgevende bedrijf niet meer afgedrukt vanaf de 2e pagina .
Dit verkrijgen we dus voor pagina’s 1 en 2:

 

 

In het geval van voorgedrukt papier is het noodzakelijk om een bepaalde ruimte vrij te houden voor het logo dat op alle pagina’s terugkomt.

Hier zijn de benodigde manipulaties om de nodige ruimte te reserveren. Met moet:

  • Een “Child” band toevoegen aan de Paginakop via de Bandconfiguratie
  • De property “KeepChild” op true plaatsen in de PaginaKop.
  • Op de Child-band moet de property Print On “Firstpage” uitgeschakeld worden (om deze child band niet op de eerste bladzijde af te drukken.