U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Reporting: Hoe gegevens afdrukken met HTML-tags?

0000002866     -      16-02-2021

Sommige informatie die in een rapport afgedrukt moet worden, kan HTML-tags bevatten.
Dit gebeurt voornamelijk wanneer de informatie afkomstig is van een website.

In dit geval moet u de onderstaande code implementeren om deze tags te verwijderen.

Zoom
using System.Text.RegularExpressions;

private string GetPlainTextFromHtml(string htmlString)
{
    string htmlTagPattern = "<.*?>";
    var regexCss = new Regex("(\\<script(.+?)\\</script\\>)|(\\<style(.+?)\\</style\\>)", RegexOptions.Singleline | RegexOptions.IgnoreCase);
    htmlString = regexCss.Replace(htmlString, string.Empty);
    htmlString = Regex.Replace(htmlString, htmlTagPattern, string.Empty);
    htmlString = Regex.Replace(htmlString, @"^\s+$[\r\n]*", "", RegexOptions.Multiline);
    htmlString = htmlString.Replace("&nbsp;", " ");
    return htmlString;
}
private void Data1_AfterData(object sender, EventArgs e)
{
    Text1.Text = GetPlainTextFromHtml(Text1.Text);
}