U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Reporting : hoe vergroot ik de afdrukzone in overeenstemming met de gegevens ?

0000002217     -      22-10-2019

In bepaalde gevallen is het nodig om, bijvoorbeeld een langere omschrijving (vb. artikelbeschrijving) te kunnen afdrukken.

Om dat te doen moet er in het rapport worden vermeld dat de grootte van de betreffende zone verticaal moet kunnen worden aangepast.

In de verschillende gevallen doet u dat als volgt: 

In een tabel (editeur_table_btn)

  • Ter hoogte van Cell1, initialiseert u de eigenschap Wordwrap op true
  • Ter hoogte van Row1, initialiseert u de eigenschap Autosize op true
  • Ter hoogte van de strook, initialiseert u de eigenschap CanGrow en CanShrink op true

 

In een tekstveld (een veld uit de database over het rapport 'trekken')

  • Ter hoogte van Text1, initialiseert u de eigenschappen CanGrow en WordWrap op true
  • Ter hoogte van de strook, initialiseert u de eigenschap CanGrow op true

 

In een veld 'tekst lay-out' (editeur_txt_mis_en_page_btn)

  • Ter hoogte van Rich1, initialiseert u de eigenschap CanGrow en GrowToBottom op true
  • Ter hoogte van de strook, initialiseert u de eigenschap CanGrow op true

 

attention Si votre mise en page comporte des données côte à côte dont la longueur peut varier (voir ci-dessous), il faut privilégier l'utilisation de tableaux et non des zones texte séparées.

2217_tableau

 

attention Si votre mise en page comporte, par exemple, deux tableaux côte à côte (voir ci-dessous), il se peut que la "réduction" de la taille d'un des tableaux influence l'affichage de l'autre : les données s'impriment alors sur une même ligne.

CanGRowFix

Pour éviter ce comportement, vous pouvez utiliser la propriété ShiftMode.