U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Reporting : hoe vergroot ik de afdrukzone in overeenstemming met de gegevens ?

0000002217     -      27-12-2021

In bepaalde gevallen is het nodig om, bijvoorbeeld een langere omschrijving (vb. artikelbeschrijving) te kunnen afdrukken.

Om dat te doen moet er in het rapport worden vermeld dat de grootte van de betreffende zone verticaal moet kunnen worden aangepast.

In de verschillende gevallen doet u dat als volgt: 

In een tabel (editeur_table_btn)

  • Ter hoogte van Cell1, initialiseert u de eigenschap Wordwrap op true.
    In sommige gevallen (zeer lange tekst, uitgevulde regel en/of niet-standaard regelhoogte) is het nodig om de Wysiwyg-eigenschap op true in te stellen.
  • Ter hoogte van Row1, initialiseert u de eigenschap Autosize op true.
  • Ter hoogte van de strook, initialiseert u de eigenschap CanGrow en CanShrink op true.

 

In een tekstveld (een veld uit de database over het rapport 'trekken')

  • Ter hoogte van Text1, initialiseert u de eigenschappen CanGrow en WordWrap op true
  • Ter hoogte van de strook, initialiseert u de eigenschap CanGrow op true

 

In een veld 'tekst lay-out' (editeur_txt_mis_en_page_btn)

  • Ter hoogte van Rich1, initialiseert u de eigenschap CanGrow en GrowToBottom op true
  • Ter hoogte van de strook, initialiseert u de eigenschap CanGrow op true

 

attention Als uw lay-out naast elkaar gelegen gegevens bevat die in lengte kunnen variëren (zie hieronder), kunt u overwegen tabellen te gebruiken en geen afzonderlijke tekstvakken.

2217_tableau

 

attention Als uw lay-out bijvoorbeeld twee tabellen naast elkaar heeft (zie hieronder), is het mogelijk dat de "verkleining" van de grootte van een van de tabellen de weergave van de andere beïnvloedt: de gegevens worden vervolgens op dezelfde lijn afgedrukt.

CanGRowFix

Om dit gedrag te voorkomen, kunt u de eigenschap ShiftMode gebruiken.