U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Scherm "Tools / Opties"

0000001958     -      25-10-2015

Dit scherm vermeldt alle algemene opties van Mercator. De boomstructuur laat toe om bij zoekopdrachten meteen de resultaten te zien, en om daarin de optiewaarden rechtstreeks te wijzigen.

Zoeken in de opties kan als volgt:

 • enkel op basis van de omschrijving;
 • enkel op basis van de commentaar;
 • op basis van de omschrijving en de commentaar;
 • op basis van de ID, m.a.w. de naam van de globale variabele die de optie omvat.

Naast de toelichtende tekst omvat de toelichtingsmemo ook nog:

 • bovenaan, de naam van de globale variabele en de naam van het bestand die deze variabele bevat;
 • onderaan, het pad van de optie in de boomstructuur.

Wanneer u rechtsklikt op dit rechtse scherm, kan de inhoud ervan gekopieerd worden.

Behalve de algemene opties van Mercator groepeert dit scherm ook:

 • Uitrusting kassa
 • Parameters betaalterminal (indien optie Czam)
 • Configuratie Verbinding Centrale: opties
 • Configuratie Verbinding Centrale: directories
 • Opties Verbinding Boekhouding

Technische info

Ter herinnering: er zijn twee woordenboeken beschikbaar in MercatorUi.dll:

 1. Globals.Params
 2. Globals.ParamPos

die het gebruik van de opties sterk vereenvoudigen.
Bijvoorbeeld:

 

Zoom
string smartCardName = Globals .ParamPos.ContainsKey( "CRD_READER" ) ? Globals ._paramPos[ "CRD_READER" ] : "" ;