U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Starten zonder inloggen van andere Mercators in enkele map configuratie

0000002938     -      06-11-2019

Het is gebruikelijk dat een gebruiker verschillende Mercator-configuraties moet gebruiken, die overeenkomen met verschillende bedrijven, die allemaal op hun eigen werkplek zijn geïnstalleerd, maar elk in een "enkel dossier".

Met Mercator 10.5 of later kunt u snel en zonder het wachtwoord van een Mercator-map uit een andere Mercator in te voeren starten. Om dit te doen, moet u het tabblad "Andere Mercatoren" van het profiel van de betrokken gebruikers invullen door een (vrije) naam en de hoofdmap van de andere Mercators aan te geven die waarschijnlijk vanuit deze Mercator zullen worden gestart.

Na deze instelling kunnen deze andere Mercator-mappen snel via het lint worden gestart:

De login zal niet gevraagd worden als

  • de eenvoudige authenticatiemodus of via Active Directory hetzelfde is tussen de startmodus van Mercator en de modus die op dat moment wordt geopend.
  • de gegevens van de gebruiker, login en wachtwoord, zijn ook identiek

Voor configuraties met meerdere mappen, zie deze pagina..