U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Vastzetten van verplichte velden zonder programmering

0000003121     -      26-12-2022

Mercator 10.10 of later laat toe de gebruiker te verplichten een waarde in te geven in een veld, zonder dat daar aangepaste code voor moet worden geschreven. Dit geldt voor 

 • de fiches van de informatiebestanden,
 • de verkoop- en aankoopfiches van het commercieel beheer,
 • de boekhouding,
 • de depot- en inventarisopdrachten,
 • de CRM-acties

en is van toepassing op deze objecten :

 • TextBox
 • HtmlBox
 • CheckBox -voor dit object wordt de gebruiker verplicht het vakje aan te vinken
 • ComboBox
 • ListBox
 • PictureBox
 • RatingStars

 

Dit gedrag (verplicht) wordt ingesteld in de overeenkomstige scherminstellingen, via de eigenschappen DeptMandatory en/of NiveauMandatory.

Verplicht

DeptMandatory : lijst van afdelingen waarvoor het veld moet worden ingevuld. Als de afdeling leeg is, wordt de controle op basis van de afdeling niet uitgevoerd.

NiveauMandatory : Het niveau van het gebruikersprofiel tot waar de gebruiker verplicht is een waarde in te voeren. Dus als gebruikersniveau <= niveauMandatory, is het veld verplicht. De controle wordt nooit uitgevoerd wanneer niveauMandatory = 0. De controle wordt altijd uitgevoerd als niveauMandatory = 99.

De twee hierboven genoemde voorwaarden zijn verbonden door een OR.

Met andere woorden, het veld is verplicht als aan deze voorwaarde wordt voldaan :

((deptMandatory<> '') and (de gebruiker behoort tot een van deze afdelingen))
OR
((niveauMandatory <> 0) and (gebruikersniveau <= niveauMandatory))

 

Als de gebruiker een verplicht veld niet invult, krijgt hij/zij/x dit bericht:

Het veld "XXXXXX" is verplicht !

waarbij XXXXXX in deze volgorde wordt vervangen door :

 1. de tekst van het vorige label in de parameters, indien dat label dezelfde parent heeft en een tabIndex gelijk aan de tabIndex van het gecontroleerde veld - 1; 
 2. de beschrijving van de SQL-kolom die bij dit veld hoort;
 3. de naam van de SQL-kolom die bij dit veld hoort.