U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verschillende modi voor het filteren van tekst in de informatiebestanden

0000003209     -      16-04-2024

Filteren kan worden gebruikt om een kleiner aantal records weer te geven in een informatiebestand of om een record te zoeken vanuit een ander scherm in Mercator. Filteren in TextBox biedt verschillende manieren om de selectie te verfijnen:

1. Filteren op een woord : Mercator zoekt naar een voorkomen van dit woord in het gebied.

(colonne like '%woord%')

 

2. Filteren op een woord voorafgegaan door = : Mercator zoekt naar records waarvan het veld begint met dat woord.

(colonne like 'woord%')

 

3. Filteren op ... (bevoorbeeld begin...einde): Mercator zoekt naar records waarvan de waarde van dit veld tussen begin en einde ligt.

(colonne between 'begin' and 'einde')

 

4. Filteren op | : Mercator zoekt naar alle woorden gescheiden door het teken | ongeacht de volgorde van de woorden. Bijvoorbeeld woord1 | woord2 | woord3

(colonne like '%woord1%') and (colonne like '%woord2%') and (colonne like '%woord3%')

De spaties voor en na | worden genegeerd en hoeven dus niet per se te worden ingevoerd.
Minimum versie : 11.0

 

5. Filteren beginnend met # : zoekt alleen op cijfers. Deze zoekmodus is geschikt voor telefoonnummers. Bijvoorbeeld filteren op #0475/99.88.77 zoekt als alleen de cijfers in het veld 0475998877 zijn.

(dbo.NUM_SEUL(colonne) = '0475998877')

Minimum versie : 11.0


Let op :

  • De verschillende modi kunnen niet worden gecombineerd
  • Niet-geïndexeerde filters presteren altijd minder goed qua uitvoeringssnelheid van de SQL-query die door Mercator wordt gegenereerd. Het volgende is niet geïndexeerd
    • filters die meerdere % bevatten of beginnen met %
    • filters die een SQL scalaire functie gebruiken (bijv. dbo.NUM_SEUL)
    • filters op een kolom die niet geïndexeerd is