U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voorbeeldweergave van een bestand in een bestandsverkenner

0000003211     -      16-04-2024

Mercator 11.0 maakt het mogelijk om aan de rechterkant van de bestandsverkenner een paneel toe te voegen dat een voorbeeld van het geselecteerde bestand weergeeft. Dit geldt voor

  • de bestandsverkenner waarmee u een map op een "fysiek" volume kunt bekijken:  FileView
  • de SQL-bestandsverkenner: SqlFileView

Om deze functionaliteit te activeren, moet u een waarde tussen 1 en 90 invoeren in de eigenschap PreviewPercent van het FileView- of SqlFileView-object. Deze waarde moet worden uitgedrukt als een percentage van de breedte van de betreffende objecten. Een waarde van 25 zal dus een kwart van de beschikbare breedte toewijzen aan het voorbeeldpaneel. De waarde 0 schakelt de voorbeeldweergave uit.

previsu

De breedte van dit paneel kan door de gebruiker worden aangepast door de muis tussen de twee panelen te plaatsen. (Deze wijziging wordt echter niet onthouden omdat deze is ingesteld in de configuratie.)

Deze voorbeeldweergave werkt voor erkende bestandstypen waarvoor een toepassing beschikbaar is en compatibel is met het leveren van een voorbeeld. De mogelijkheden voor voorbeeldweergave variëren dus van computer tot computer, afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen. Over het algemeen zijn afbeeldingen en tekstbestanden altijd compatibel. PDF-bestanden kunnen worden bekeken als Adobe Acrobat Reader is geïnstalleerd. Evenzo kunnen Excel- en Word-bestanden worden vertoond als Microsoft Office is geïnstalleerd.

Voor SQL-bestanden is het belangrijk op te merken dat Mercator eerst het bestand moet downloaden voordat het een voorbeeld kan tonen. Als het bestand groot is, kan dit enige tijd in beslag nemen. Deze download is echter nooit blokkerend voor de gebruiker.

Belangrijke opmerking over afbeeldingen die zijn opgeslagen in de SQL-database

Om de prestaties van het systeem te verbeteren met betrekking tot het bovenstaande punt, heeft Mercator de mogelijkheid om de SQL server te vragen het formaat van de afbeelding aan te passen voordat het voorbeeld wordt verzonden. Om dit te laten werken, moet de CLR-functionaliteit zijn ingeschakeld. Als dit al het geval is, moet u ervoor zorgen dat de versie van MercatorSqlClr.dll ten minste 1.0.16.0 is. 

Deze versie kan worden gecontroleerd in de systeeminformatie van het menu "Tools" of via deze query:

 

select dbo.MERCATOR_CLR_VERSION()

 

Als deze assembly ouder is, moet u "Geavanceerde Tools > SQL Database > SQL CLR Functies > Bijwerken" uitvoeren.