U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Widget 10 laatste verkopen

0000002346     -      12-04-2023

Deze widget laat ons toe om een bondige historiek weer te geven met hierin de 10 laatste verkopen van het commercieel beheer.

De source-code van deze widget is te vinden in bijgevoegd zip-bestand.

De widget implementeert volgende interfaces:

  • MercatorUi.Widgets.Interfaces.IRefreshBillings: dit zal het refreshen van de BillingForm automatiseren bij het opslaan
  • MercatorUi.GridPro.IRefreshContent: voegt automatishc een menu "Refresh" toe in het rooster.
  • MercatorUi.GridPro.ICreateColumns: laat ons toe om de method UPdatecontent te gebruiken van het object DataGridViewXPro

 

Project in SDK-formaat compatibel met .net 4.8 en 7.0Te laden : 0000002346.zip (7 Kb - 12-04-2023)