U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Widget dashboard

0000003023     -      08-09-2021

Met deze widget kan u de informatie uit het menu 'Beheer' weergeven op het startscherm van Mercator.

widget_dashboard

De broncode van deze widget is opgenomen in het bijgevoegde zipbestand. In deze code kunt u met de methode GescomDashboardControl.Build de parameters voor het dashboard selecteren :

  • HTVA of TTC (TTC alleen voor verkopen)
  • verkopen of aankopen
  • het datumbereik
  • out bool noData : hiermee kan u weten of het dashboard gegevens bevat
  • id_depot : leeg voor alle depots, anders de gewenste ID van een depot (optionele parameter)
  • returnNullIfNoData : de methode gaat null teruggeven als er geen gegevens worden gevonden (optionele parameter)

Merk op dat als er een SQL-fout optreedt tijdens het halen van gegevens, de methode altijd null teruggeeft. Het is daarom noodzakelijk om dit scenario te testen.

Dit component, of dit nu op de standaard manier wordt aangeroepen (via het menu "Beheer") of in een widget zoals hier geïllustreerd, maakt gebruik van een IStringUpdater customizer (Gescom customizer). Om een verschillend gedrag van de customizer tussen deze twee modi mogelijk te maken, kan een extra parameter worden doorgegeven aan de GescomDashboardControl.Build methode complSqlId, die een tekenreeks zal bevatten die wordt toegevoegd als ID van de SQL-query die wordt gewijzigd.Te laden : 0000003023.zip (8 Kb - 30-08-2021)