U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

URL verbinding met klanten/leveranciers via internet Explorer

0000000237     -      19-09-2015

Mercator laat een interactie toe van de "klanten" en "leveranciers" signaletieken via internet explorer or een andere browser. Deze optie laat u toe om automatisch een webpagina voor te stellen die overeenstemt van het de inhoud van het veld op de signaletieken.

Deze velden moeten aangemaakt worden in CLI of FOU. Deze moeten altijd beginnen met C_URL of F_URL (Voorbeeld : C_URL1, C_URL2, F_URL_ABCD, ...) Een drukknop wordt automatisch , aan de rechter zijde van het veld, toegevoegd in de signaletieken.

Dit geldt voor alle informatiebestanden van Mercator.