U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Analytische verbinding tussen Mercator Commercieel Beheer en Mercator Boekhouding

0000002496     -      29-09-2015

Mercator Commercieel Beheer kan samen met de analytische boekhouding van Mercator worden gebruikt. Om deze functionaliteiten te installeren, gaat u als volgt te werk:

  • voeg een kolom ANALYTi toe aan LIGNES_V; deze kolom moet van char(10)-type zijn (i is het nr. van het analytisch stelsel en ligt tussen 1 en 9);
  • Voor de gewenste sequenties voeg een kolom in de LinesEditor toe met source: ANALYTi

Een identieke procedure kan worden gevolgd voor de aankopen (LIGNES_A).

Het is mogelijk om meerdere analytische plannen te combineren door de overeenstemmende variabelen te installeren. De geïnstalleerde plannen voor "aankopen" en "verkopen" kunnen verschillen.

Bijvoorbeeld

in verkoop: LIGNES_V.ANALYT1, LIGNES_V.ANALYT2
in aankoop: LIGNES_A.ANALYT1, LIGNES_A.ANALYT3.