U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de toegestane kredieten in de bankverbinding

0000001060     -      03-10-2015

Mercator omvat een veld "Toegestaan krediet" op het tweede tabblad van het scherm voor de setup van de banken. Het bedrag dat hier moet worden ingevuld, is het door de bank toegestane krediet (dit bedrag moet positief zijn).

Bij de creatie van de overschrijvingen zal Mercator rekening houden met deze waarde, die gebruikt zal worden om de waarden in de kolom MAX van het rekeningselectiescherm te verhogen. Hierdoor kunnen overschrijvingen die ertoe leiden dat de rekening in het rood gaat, toch worden uitgevoerd.

Tip: om een rekening tijdelijk af te sluiten, volstaat het een negatief toegelaten krediet -999 999 999.99 in te voeren.