U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de vaste activa : mogelijkheid om het boekjaar te bepalen voor het rolmenu "Eerste afschrijving"

0000001320     -      03-10-2015

In Mercator kan het referentieboekjaar worden bepaald voor de weergave van de periodes in het rolmenu "Eerste afschrijving". Dit is vooral interessant als het bedrijf één of meer verlengde boekjaren heeft gehad. Dit gebeurt via de optie "Tools / Opties / Boekh. /  Referentieboekjaar voor weergave rolmenu "Eerste afschrijving" in fiche "Vaste Activa".     

Deze waarde staat standaard op 1. Hierdoor weet Mercator dat het rolmenu met de bewuste periodes moet worden "gekopieerd" volgens het eerste boekjaar. Als dat niet zo is, hoeft u enkel het volgnummer van een ander bestaand boekjaar in te vullen.