U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Blokkeren van de wijziging van een boeking in de boekhouding volgens Franse wetgeving

0000002152     -      03-10-2015

Volgens de Franse wetgeving mogen boekhoudkundige software het niet mogelijk maken om een opgeslagen boeking te wijzigen (op straffe van een weigering van de boekhouding).

Indien uw dossier niet over deze vergrendeling beschikt die standaard steeds geïnstalleerd wordt, dan hoeft u enkel de ondervermelde code uit te voeren in de code-editor (Menu 'Tools / Code-editor'), tabblad "SQL".

Indien u vervolgens een boeking in de boekhouding probeert te wijzigen, dan wordt een bericht weergegeven: 'De wijzigingen kunnen niet bewaard worden. Een reeds gevalideerde boeking in de boekhouding kan niet worden gewijzigd!'

CREATE trigger TR_LIGNES_C_PREVENT_DELETE

on LIGNES_C

FOR DELETE not for replication

AS

    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRAN

    RAISERROR ('Een reeds gevalideerde boeking in de boekhouding kan niet worden gewijzigd!' , 16 , 1 )