U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gecodeerde berichtgevingen: standaard algemene rekening voor niet onmiddellijk geïdentificeerde verrichtingen

0000001507     -      17-11-2020

In Mercator kan een standaard algemene rekening worden beheerd voor verrichtingen die niet onmiddellijk worden geïdentificeerd door het systeem ter herkenning van gecodeerde berichtgevingen (CODA). Deze rekening wordt gedefinieerd in "Tools / Opties / Boekh. / Coda: standaard algemene rekening".

In het scherm waarin de bankverrichtingen worden weergegeven, verschijnen niet-herkende bewegingen die wel gelinkt zijn aan deze standaardrekening, met de rekening vermeld in cursief; op die manier merkt de gebruiker dergelijke bewegingen makkelijk op.