U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Grijze weergave van niet beschikbare bewegingen voor de huidige afpunting.

0000002920     -      01-07-2019

Mercator Boekhouding heeft altijd conflicthanteringsmechanismen voor meerdere gebruikers gehad om te voorkomen dat hetzelfde boekhoudingsitem in twee verschillende letters wordt ingevoerd.

  • Of omdat twee gebruikers tegelijkertijd op dezelfde gegevens reageren.
  • Ofwel omdat een gebruiker per abuis dezelfde gegevens op twee verschillende plaatsen zou willen gebruiken.
Het gevolg is dat tussen het moment van het begin van dit gebruik en de uiteindelijke validatie van de afpunting de items dei tijdelijk geselecteerd zijn om deel te nemen aan de afpunting niet langer beschikbaar zijn en daardoor onzichtbaar zijn gemaakt. Dit kan de gebruiker storen die verwachtte deze bewegingen te visualiseren.

 

Sinds versie 10.5 van Mercator boekhouding worden niet beschikbare bewegingen in het grijs weergegeven. Bovendien wordt de naam van de gebruiker die deze gegevens momenteel gebruikt weergegeven in een extra kolom die rechts wordt weergegeven.