U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Groepering van de XML-bestanden die overeenstemmen met de INTERVAT-aangiftes

0000001702     -      29-09-2015

In Mercator is het mogelijk om XML-bestanden te groeperen die overeenstemmen met de INTERVAT-aangiftes. Hierdoor kan men in één enkel proces een hele hoop aangiftes naar de Administratie versturen. Gevolg hiervan is ook dat dit lot slechts eenmaal moet worden ondertekend. Het gaat hierbij om de volgende aangiftes:

  • maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangiftes;
  • intracommunautaire listings;
  • jaarlijkse listings van btw-plichtige klanten.

De aangiftes in kwestie moeten op een "normale" manier worden opgemaakt in elk van de boekhoudkundige dossiers. Hierdoor wordt in elk dossier een XML-bestand gecreëerd van de individuele aangifte.

Eens alle XML-bestanden aldus zijn gecreëerd, kunnen ze worden gegroepeerd via het menu "Boekhouding / BTW / Groepering XML".

Indien een multi-dossierconfiguratie werd geïnstalleerd, volstaat het te klikken op de knop met de "toverstaf": Mercator vraagt dan om welke aangifteperiode het gaat en zal automatisch alle XML-bestanden selecteren die overeenstemmen met die periode(s). In het andere geval, of indien men een XML-bestand afkomstig van een externe configuratie wenst toe te voegen aan het multi-dossierbeheer, hoeft men enkel te klikken op de knop "Lijn toevoegen" en vervolgens het XML-bestand te selecteren.

Zodra alle XML-bestanden aldus zijn geselecteerd, klikt men op de knop "Bestand aanmaken" en het XML-bestand dat overeenstemt met de gegroepeerde aangifte wordt gecreëerd. Dit XML-bestand wordt gecreëerd in een subdirectory van de directory DataMulti, die in de hoofddirectory van Mercator staat.

Opmerkingen

  • In de Belgische wetgeving worden aangiftes steeds gegroepeerd per aangiftetype. Het is dus niet mogelijk om een intracommunautaire listing samen te voegen met een jaarlijkse listing van btw-plichtige klanten. Anderzijds is het wel mogelijk om maandelijkse en driemaandelijkse aangiftes te bundelen.
  • In de Luxemburgse wetgeving kunnen alle soorten aangiftes gegroepeerd worden.