U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Herberekening van de gecumuleerde saldi van de financiƫle posten in de historiek van het menu "Vensters"

0000002546     -      04-10-2015

Met de gëadvanceerde tools van Mercator kan men de gecumuleerde saldi herberekenen van de financiële posten die voorkomen in de historiek van het menu "Venster". Dit gebeurt via het menu "Tools / Boekhouding / Herberekening financiële totalen". Hierdoor kunnen ook de begin- en eindsaldi worden herberekend van elk financieel bewijsstuk.

Deze functionaliteit vereist de volgende parameters:

  • het te verwerken financieel journaal;
  • een reeks in aanmerking te nemen periodes (ter herinnering: door het boekjaar te wissen (DEL) kunt u periodes kiezen over meerdere boekjaren);
  • het beginsaldo van de financiële post net voor de start van de eerste periode, gekozen in het voorgaande punt.

Deze functionaliteit is enkel beschikbaar voor financiële posten die in de basisvaluta worden gevoerd.