U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe bepaalt Mercator of een verkoop- of aankoopdocument in de "creditnota"-vakken van de btw-aangifte moet verschijnen ?

0000002509     -      03-10-2015

Elke btw-code van Mercator is gelinkt aan 2 reeksen te wijzigen vakken. Een reeks vakken voor documenten van het type "factuur" en een reeks vakken voor documenten van het type "creditnota".

Standaard houdt Mercator rekening met het teken van het documenttotaal om te bepalen welke van de 2 reeksen gebruikt moet worden:

  • totaal van factuur is positief -> factuur
  • totaal is negatief -> creditnota.

In sommige gevallen kan deze situatie leiden tot negatieve vakken in de btw-aangifte, wat niet toegestaan is door de (Belgische) Administratie.

Een voorbeeld: een factuur bevat de volgende twee lijnen:

  • goederen ter waarde van 1000 EUR aan btw 21%
  • terugname van leeggoed ter waarde van 1500 EUR (leeggoed = geen btw-beweging).

Het totaal van deze factuur bedraagt dus -290 EUR.

Mercator beschouwt deze factuur dus standaard als een creditnota en wijzigt de desbetreffende vakken:

tva_vidanges_1

Om dit op te lossen, kan de optie "Btw- aangifte: CN indien in sequentie" ingesteld worden op JA. In dat geval bepaalt Mercator of het document een creditnota of een factuur is, enkel op basis van het rolmenu met het subtype op het eerste tabblad van de sequentie (onder de journaalomschrijving). Indien deze optie ingesteld is op JA, zal een negatieve factuur die in het factuurjournaal is ingeschreven, beschouwd worden als een factuur en zullen de bedragen dan ook afgetrokken worden van de vakken uit de "facturen"-reeks.

Voor het document uit ons voorbeeld geeft dat het volgende resultaat:

tva_vidanges_2

Opmerkingen

  • Bij wijziging van deze versie moet Mercator opnieuw worden opgestart, pas daarna wordt rekening gehouden met deze wijziging.
  • De Administratie staat niet toe dat bedragen van creditnota's afgetrokken worden van de vakken voor de facturen. Deze functionaliteit ontslaat u dus niet van de verplichting om in het btw-schema een onderscheid te maken tussen de facturen en de creditnota's.
  • Men moet een systeem invoeren om te vermijden dat negatieve facturen worden ingevoerd in een factuursequentie (behalve in situaties zoals in ons voorbeeld) of dat positieve creditnota's worden ingevoerd in een creditnotasequentie. Als de documenten worden gecentraliseerd vanuit het commercieel beheer, kan dit eenvoudig worden gerealiseerd via een customizer die in de sequenties van het commercieel beheer wordt geplaatst. Voorbeeldcode is hieronder opgenomen.
  • Dit is een algemene optie: ze geldt zowel voor verkopen als aankopen.
  • De wijziging van deze optie zal invloed hebben op de heropmaak van al ingevoerde btw-aangiftes.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {

        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.BeforeSave += new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSaveEventHandler(BillingEngine_BeforeSave);
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.BeforeSave -= new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSaveEventHandler(BillingEngine_BeforeSave);
        }

        void BillingEngine_BeforeSave(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSaveEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
            if (Api.ConvertToDouble(billingEngine.PIEDS["tot_ttc_dv"]) > 0)
            {
                MercatorUi.Dialogs.Stop("Dit document is geen creditnota. Onmogelijk te bewaren!");
                e.CancelSave = true;
            }
        }
    }
}