U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe boeken op een boekhoudkundig bewijsstuk waarvoor verschillende stelsels gelden?

0000001019     -      29-09-2015

Bij de verkoop- en aankoopdocumenten wordt het rolmenu "Stelsel" gebruikt om de beschikbare btw-codes te filteren. Dit heeft geen enkel effect op boekhoudkundig vlak of op vlak van de btw. Om deze filtering te deactiveren, volstaat het de waarde uit dit rolmenu te verwijderen. U selecteert de waarde en drukt vervolgens op DEL of Backspace.

Hierdoor kunt u boekhoudkundige bewijsstukken met meerdere stelsels invoeren, bv. een aankoopfactuur met lijnen volgens het normale stelsel en andere lijnen volgens het stelsel van de medecontractant.