U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe valuta-aanmaningen bewerken ?

0000001352     -      28-07-2016

De aanmaningen in Mercator zijn standaard ingesteld op de basisvaluta van Mercator. Het is echter ook mogelijk (en makkelijk) om het (de) aanmaningsmodel(len) zodanig in te stellen dat valutabedragen worden afgedrukt.

Volgende variabelen kunnen worden gebruikt:

  • vervallen: het vervallen bedrag in de basisvaluta van het dossier;
  • echu_dv: het vervallen bedrag in de valuta van het document;
  • tevervallen: te vervallen bedrag in de basisvaluta van het dossier;
  • aechoir_dv: te vervallen bedrag in de valuta van het document;
  • boete: het boetebedrag in de basisvaluta van het dossier;
  • amende_dv: het boetebedrag in de valuta van het document;
  • interest: het interestbedrag in de basisvaluta van het dossier;
  • interet_dv: het interestbedrag in valuta van het document;
  • dev_nom: omschrijving van de valuta van het document.

Wat betreft de totalen, vestigen wij uw aandacht op het feit dat het totaliseren van bedragen in de valuta's van het document geen zin heeft indien in eenzelfde aanmaning vermoedelijk meerdere valuta's zullen worden gebruikt (indien alle documenten in dezelfde valuta zijn opgesteld, kunnen de totalen makkelijk worden berekend)