U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In de Luxemburgse wetgeving, hulp voor de selectie van de balansrubriek

0000002456     -      23-06-2016

Mercator 8.6 biedt meerdere functionaliteiten om de selectie van de balansrubriek geassocieerd met een PCN.

1. In het informatiebestand algemene rekeningen: in de dropdown kan men deze rubriek te selecteren (G_ID_BILAN): via rechtsklik “Waarde vinden”, kan Mercator de waarde direct associëren in functie van de gebruikte algemene rekeningen.

 

2. Als bij het bewaren van een algemene rekening: de rubriek van de balans niet ingevuld is, kan Mercator deze niet automatisch aanvullen. Als hij dit niet kan doen, is het omdat de rekening niet compatibel is met de PCN. Er zal dan een waarschuwing gegeven worden, en de gebruiker zal het opslaan kunnen annuleren.

3. Bij het importeren van XML of Excel bestanden in het informatiebestand algemene rekeningen: Als de geïmporteerde fiche de kolom G_ID bevat, maar niet de kolom G_ID_BILAN, zal Mercator voorstellen om deze kolom toe te voegen en automatisch aan te vullen.

 

Remarques :

  • Dit geldt niet voor effectenrekeningen.
  • Dit mechanisme kan een rubriekswaarde alleen associëren, als de gebruikte rekening bestaat in de PCN. In het andere geval is G_ID_BILAN leeg.