U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Installatie van de rapporten van boekhouding in een bestaande Mercator-map

0000002905     -      10-10-2023

Bij de installatie van de module van boekhouding in een bestaand dossier, installer de vrije rapporten en documenten die standaard worden geleverd met de boekhoudmodule.

  • Pak de bestanden van dit zipbestand (doc_cpta.zip) uit en plaats ze in de hoofddirectory van Mercator.
  • Indien u beschikt over de analytische boekhouding, voeg dan ook de documenten uit dit zipbestand (doc_ana.zip) toe.
  • Indien u beschikt over de bankmodule, voeg dan ook de documenten uit dit zipbestand (doc_bnk.zip) toe.
  • Indien u beschikt over de beheersmodule voor de vaste activa, voeg dan ook de documenten uit dit zipbestand (doc_imm.zip) toe.

 

Trefwoorden: bank, afschrijvingen